Chiêu sinh lớp Quản lý nhà nước – Tháng 03/2024

0
56

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức.

Căn cứ nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh và nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan , đơn vị trên cả nước. Chúng tôi xin thông báo chiêu sinh các khóa học bồi dưỡng như sau:

  1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

Đối tượng chiêu sinh:

–  Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

–  Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chương trình: Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-BNV, ngày 02/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

  1. Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

Đối tượng chiêu sinh:

–   Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

–  Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy bân nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

Nội dung chương trình: Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-BNV, ngày 02/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Lịch khai giảng

STT TÊN LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC
1 Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương Thứ 6 tuần đầu mỗi tháng Buổi tối
2 Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Thứ 3 tuần đầu mỗi tháng Buổi tối

 

**Văn bằng chứng chỉ:  Kết thúc khóa hoc, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương do Học viện Hành chính Quốc gia – Bộ Nội Vụ cấp( Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch hoặc bổ nhiệm trên toàn quốc)

*Thông tin đăng ký học: 

Phòng đào tạo: Thúy Hằng – 0972 291 333 

Trụ sở chính: Tầng 2, số 451 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, HN

Ngoài ra Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng……

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here