CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG: Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

0
91

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận , thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

Đối tượng bồi dưỡng:

– Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

– Cán bộ, công chức , viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Chương trình bồi dưỡng:

Thực hiện theo Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Thời gian và địa điểm:

– Thời gian bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Địa điểm học trực tiếp hoặc trực tuyến: Trực tiếp tại địa phương.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký học ( theo mẫu)

– 01 bằng tốt nghiệp cao nhất ( photo công chứng)

– 01 căn cước công dân ( photo công chứng)

– 02 ảnh 4×6 ( sau ảnh ghi rõ Họ tên, ngày sinh)

Thông tin liên hệ:

Cô Thúy Hằng – 0972 291 333

Email: nguyenhang@giaoducvietnam.edu.vn

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here